Forskningsprosjekt:
Suksess i Film og TV Industrien (SiFTI)

Det internasjonale forskningsprosjektet SiFTI analyserer produksjonskulturene i bærekraftige film- og tv-selskaper i Norge, Danmark, Storbrittania og Nederland.

Målet er å oppnå økt innsikt i hvordan aktører i film- og tv-bransjen opererer for å overleve i markedet og forbedre sin konkurranseevne. Prosjektet er basert på case-studier av selskaper som har vært produktive i minst fem år, og som i tillegg har laget filmer eller programmer som har oppnådd popularitet og/eller anerkjennelse fra kritikere.

SiFTI har også en historisk dimensjon som studerer sentrale filmselskapers vekst og fall i Norge på basis av arkivmateriale. Prosjektets viktigste forskningsspørsmål er: Hvordan  opererer selskapene for å tilpasse seg et marked i stadig endring? Hva karakteriserer organisasjonskulturene i de utvalgte selskapene? Hva oppleves som de viktigste hindringene for å oppnå en bærekraftig utvikling, og hva gjør selskapene for å overvinne disse hindringene? Prosjektet er finasiert av Norges forskningsråd i perioden 2013-2016.